Sponzoři

Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli finančně na přípravě či tisku publikace Křižovatky času – Ležáky v datech. Jsou to následující osoby či instituce. Bez nich by vznik knihy nebyl možný.

„Kniha vznikla s přispěním České rady pro oběti nacismu, nadačního fondu“.
„Kniha byly vydána za finanční podpory Středočeského kraje“.
„Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury“.
„Kniha byly vydána za finanční podpory Pardubického kraje“.
„Kniha byly vydána za finanční podpory ÚV ČSBS v Praze“.
„Kniha vznikla s finančním přispěním Města Skuteč“.
„Tuto knihu finančně podpořila Obec Miřetice“.
„Kniha vznikla s finančním přispěním Ústeckého kraje“.
„Tato kniha vznikla s finančním přispěním města Chrudim“.
„Tato kniha vznikla s finančním přispěním Města Hlinsko“.
„Tato kniha vznikla s finančním přispěním Města Slatiňany“.

Publikaci dále podpořili:

Sponzoři

SEVERA PAVEL, poslanec Parlamentu České republiky (KDU – ČSL), Český rybářský svaz – Miřetice, Členský výbor Včelákov – Jednota S. D. Hlinsko, Z. Dočekalová, EKO HLINECKO, ELTOP Praha, s r. o., provozovna Miřetice, Kajetán Halla, František Kalous, starosta Obce Holetín, Lada Skalická, MEDIATEL, spol. s r. o. – vydavatel telefonních seznamů Zlaté stránky, Mikroregion Ležáky, Obec Bítovany, Obec Holetín, Obec Horka, Obec Prosetín, Obec Raná, Obec Tisovec se sídlem ve Dřeveši, Obec Včelákov, Obec Vrbatův Kostelec, Obec Žumberk, OV ČSBS Chrudim,Pavla Pavlíková, SAMAS Česká republika s r. o.,Krouna, Sanislav Berton, Sbor dobrovolných hasičů Miřetice, Sbor dobrovolných hasičů Příkrakov, Marie a František Vackovi, RNDr. Miroslav Vostatek, ZO ČSBS Chrudim, Ústředí moravských spolků (UNITED MORAVIAN SOCIETIES) v Chicagu, X.A. Z. Hlinsko, Ing. Karel Doležal a Melanie Doležalová, MARIE ZLEVOROVÁ,Vlasta Víšková, Marie Polívková,Vojtěška Lavičková, Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Vojenský, geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška.