Nabídka besed a přednášek

Školám, knihovnám, univerzitám třetího věku a dalším institucím nabízíme přednášky, besedy a projekce na následující téma:

Ležáky

Cesta ležáckých dětí

Cesta lidických dětí

Poněmčování protektorátních dětí v říšském Polsku

Pardubický Zámeček, místo poprav v červnu a červenci 1942

Odbojová činnost a věznění děkana Václava Boštíka

Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ na Pardubicku

Operace PERCENTAGE

Cena dohodou

Kontaktní osoba: Jarmila Doležalová

Telefon: 469 344 055

Reakce na naše přednášky

Životopis Jarmily Doležalové ml.