Smrt na Zámečku (Zastřeleni na Zámečku)

Synopse – dokumentární film 80 min.

Dokumentární film Smrt na Zámečku (Zastřeleni na Zámečku) / Mort à Zámeček / Death at the Chateau 1 vypráví příběh významného pietního místa českých dějin a lidí, jejichž osudy se setkaly v roce 1942 v areálu někdejší Larischovy vily, tzv. Zámečku v Pardubicích. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava ho zabralo říšské vojsko. Ochranná policie (Schutzpolizei) si v něm zřídila kasárna a v blízké pískovně cvičnou střelnici. Na konci prosince válečného roku 1941 byl do protektorátu vysazen paravýsadek SILVER A z Velké Británie. Jeho radiotelegrafista navázal rádiové spojení s Londýnem z lomu Hluboká v blízkosti Ležáků. Za několik dnů po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 3. června 1942, se ze střelnice stalo popraviště. Po devatenáct večerů zde umíralo 194 domnělých, skutečných odbojářů a vlastenců. Jejich těla zpopelnili v pardubickém krematoriu a popel vysypali do řeky.

24. června 1942 přemístili nacisté na Zámeček obyvatele Ležáků a jejich domovy vypálili. Děti po oddělení od matek odvezli do Prahy. Dvě dívky vybrali na germanizaci, tyto sestry Šťulíkovy jako jediné z Ležáků válku přežily.

Převzetí zdevastovaného Zámečku Československou obcí legionářskou umožní rekonstrukci objektu. Budeme ji sledovat spolu s procesem hledání nové podoby místa paměti. Postup prací doprovází příběhy popravených, jejich blízkých i členů příslušníků Schutzpolizei. Příběh Silver A, rodiny Vaškových, rodu Šťulíků a rodiny Antonína Burdycha budou hlavními liniemi našeho vyprávění.

Vzpomínky pamětníků a potomků zastřelených nás přivádějí k dnešku. Dokázali se vyrovnat s násilnou smrtí rodičů a blízkých? Jak muži z popravčích čet a jejich velitelé unikali snahám československé justice o potrestání? Co zůstává v paměti dnešních obyvatel spojené Evropy?

© Martin Vadas2 a Jarmila Doležalová3, 1. listopad 2014


1 Projekt posoudila a podpořila Rada Státního fondu kinematografie 8.1.2015 – http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/files/vysledky%20rozhodovani/2015/leden%202015/2014-2-8-24%20vyroba%20dokument.pdf
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Vadas
3 http://www.dolezalova-lezaky.cz