Projekt „Ležácké osudy“

PROJEKT „LEŽÁCKÉ OSUDY“

KDY: ve středu 10. října 2012 ve 14:15 hodin
KDE: ZŠ Smetanova Skuteč
CO: úvodní schůzka žáků-badatelů s vedením obou škol, s rodiči, příbuznými či známými, kteří se o Ležáky zajímají, zúčastní se i Jarmila Doležalová – Šťulíková z ležáckého mlýna
PROGRAM: Prezentace Ležáky, osud Marie Hrdé a Karla Tomka ml.

Jarmila Doležalová, Michaela Bohatá


Marie HrdáDo 24. června 1942 navštěvovala dvanáctiletá Maruška Hrdá z Ležáků Měšťanskou dívčí školu ve Skutči (dnes ZŠ Komenského Skuteč). Tu středu ji nechalo gestapo vyzvednout přímo z vyučování, přes rodné údolí byla převezena do Prahy, odkud s označením „poněmčení neschopná“ odjíždí 7. července 1942 do Lodže. Ze sběrného tábora byla vyzvednuta dne 25. 7. 1942 a s největší pravděpodobností zplynována ve vyhlazovacím táboře Chelmno.

Měšťanskou chlapeckou školu ve Skutči (dnes ZŠ Smetanova Skuteč) navštěvoval i Karel Tomek ml. z Ležáků. V době vypálení své rodné osady pracoval jako kameník. 24. června 1942 nebyl zajištěn s ostatními, mohl uniknout osudu svých nejbližších, ale sám se přihlásil a druhý den byl popraven u pardubického Zámečku.

Po celý školní rok 2012/2013 probíhá na obou zmíněných školách projekt LEŽÁCKÉ OSUDY. Dobrovolníci z řad žáků budou pod vedením badatelky a publicistky Bc. Jarmily Doležalové a konzultantky, učitelky dějepisu Mgr. Michaely Bohaté pátrat po osudech Marie Hrdé a Karla Tomka ml. Navštíví archivy, muzea, pamětníky. Své úsilí zdokumentují a s výsledky bádání seznámí veřejnost u příležitosti vernisáže výstavy o Ležákách na jaře roku 2013 ve skutečském muzeu.

První schůzka se uskuteční na ZŠ Smetanova ve Skutči jak za účasti Jarmily Doležalové – Šťulíkové, rodačky z ležáckého mlýna, která byla v roce 1942 odvlečena, tak se žáky, s jejich rodinnými příslušníky, vedením obou škol, města i zájemci z řad veřejnosti.

Prosíme tímto všechny, kdož by mohli přispět radou, pomocí, případně vědí o zajímavém pamětníkovi a dobových fotografiích, aby nám pomohli.

Děkuji

Jarmila Doležalová