Místa ticha

Během existence protektorátu, který vznikl z části území
Československa v březnu roku 1939, zažili jeho obyvatelé mnohé.
Zamlžený život ve stínu německého jazyka, gestapa, teroru. Ne vždy byl
takový, našly se v něm i šťastné chvíle, mnohdy dočkání se konce války
ve zdraví. To neplatilo pro desítky vypálených vesnic, osad a samot.
Pomozte třeba právě Vy dám jim jména a konkrétní podobu. Znáte-li
takové místo ticha v bývalém protektorátu, o němž doposud nevíme, a
podělíte se s námi o něj, získáte zdarma publikaci Osud jménem Ležáky.