O nakladatelství RONADO

Nakladatelství RONADO započalo svou činnost 1. ledna roku 2007 a je chápáno jako „Rodinné nakladatelství Doležalových“ (proto zkratka RONADO). Staví na Štěpánu Doležalovi, češtináři, výtvarníkovi a hudebníkovi a dále na badatelce Jarmile Doležalové.

Věnuje se především regionální literatuře, tedy Ležákům a okolí a navazuje na tradice rodu Šťulíků a Pelikánů, z něhož se narodila Jarmila Doležalová v roce 1939 v ležáckém mlýně.

Její rodina se zapojila do odboje proti nacistům a pomáhala anglickému paradesantu SILVER A. Poté, co došlo k prozrazení, byla dvouapůlletá Jarmila odvezena z obklíčených Ležáků s ostatními ležáckými dětmi do Pardubic, Prahy a polské Lodže a odtud pokračovala už jen se svou mladší sestrou Marií do dětských domovů Bruckau a Puschkau. Po skončení druhé světové války byla obě děvčátka nalezena u německých adoptivních rodin a v roce 1946 vrácena zpět do vlasti.

Celoživotní trauma z války ji podnítilo bádat s rodinou po svých kořenech. Po politických změnách v Československu na konci 80. let a po zpřístupnění mnoha dokumentů se mohla seznámit s řadou nových skutečností, týkajících se jejich předků, kteří byli popraveni či zemřeli v nacistických koncentračních táborech.