Životopis Jarmily Doležalové

Bc. Jarmila Doležalová

Narodila jsem se v roce 1965 manželům Jarmile a Karlu Doležalovým. Moje maminka přišla na svět v roce 1939 v ležáckém mlýně jako Jarmila Šťulíková. Její rodná usedlost byla 24. června 1942 vypálen nacisty s dalšími domy v údolí. Maminka byla se svou mladší sestrou Marií vybrána na poněmčení a odvezena do okupovaného Polska.
V roce 1946 se ona i sestra vrátily do vlasti.

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu strojnickou v Chrudimi, Gymnázium
K. V. Raise v Hlinsku, učitelství cizích jazyků na pardubické univerzitě.

Od roku 1987 bádám ohledně Ležáků, Lidic, Petičního výboru „Věrni zůstaneme“, JUDr. Milady Horákové, paravýsadku Percentage a dalších témat spojených s totalitními režimy.

Jsem spoluautorkou několika publikací, do některých jsem přispěla:

Ležáky známé i neznámé, 2005, obec Miřetice (ČJ, později NJ a AJ)

Křižovatky času – Ležáky v datech, 2007, nakladatelství RONADO

Náš pan děkan. Sborník k 50. výročí úmrtí děkana Václava Boštíka, 2013, OFTIS Ústí nad Orlicí, příspěvek Václav Boštík v době protektorátu Čechy a Morava

Pardubický Zámeček a jeho osudy, PhDr. Jiří Kotyk, Ph. D, příspěvek (Ne)vzpomínání na Zámeček

Ležáky známé i neznámé, 2016 (v nakladatelství RONADO jde o první vydání)

Osud jménem Ležáky, 2016, nakladatelství RONADO

Spolupracovala jsem s Českou televizí na pořadech:

Ležáky (Ti druzí mrtví) 2009 – námět, účinkující

Heydrich – konečné řešení, seriál 2012, účinkující

Neznámí hrdinové, díl Muž, který se obětoval – o vrchním četnickém strážmistru Karlu Knězovi, účinkující

Reportéři ČT, příspěvek Osud jménem Ležáky, účinkující

Cesty dětí, 2016, dokumentární film – spoluautorka námětu, spoluscénáristka, asistentka režie, moderátorka v obraze, tlumočnice, odborný poradce

Ocenění Český patriot – Cena za významný přínos české historii
29. ledna 2016 jsem obdržela tuto cenu, více:

http://www.historickykaleidoskop.cz/udalosti/cesky-patriot-oceneni-ceskych-vlastencu.html

Přednáším pro školy, knihovny a jiné instituce, nejčastěji o Ležákách a Lidicích. Vystoupila jsem 24. června 2012 s paní Marií Šupíkovou z Lidic v Norimberku v justičním paláci. Bylo mi ctí přednášet na podzim roku 2014 v Londýně na pozvání Společnosti pro vědu a umění. Přednáška O tragédii v Ležákách 24. června 1942 a osudu ležáckých dětí vyšla v Londýně knižně ve sborníku přednášek britské skupiny SVU Z Londýna opět něco, co nevíte – editor Milan Kocourek.

V letech 2014 a 2015 jsem přednášela pro Československou obec legionářskou
u příležitosti Evropských dnů kulturního dědictví v Pardubicích v Zámečku, v jehož areálu byly dne 2. července 1942 popraveni moji příbuzní za spoluúčast v odboji, mimo jiné za pomoc paravýsadku Silver A. Deset členů rodu zemřelo na popravišti nebo
v koncentračních táborech, dalších sedm bylo vězněno nebo odvlečeno mimo protektorát.


Životopis ke stažení