Kniha Osud jménem Ležáky, II. upravené vydání

Publikace Osud jménem Ležáky, druhé upravené vydání

V upraveném vydání jsou přidány fotografie popravených v Abecední databázi osob popravených v Pardubicích ve dnech 3. června až 9. července 1942. Čtenář zde nalezne různé drobné úpravy, citace zdroje je uvedená kromě reprodukce popravčích protokolů u všech fotografií a dokumentů.

Celobarevná publikace Osud jménem Ležáky se skládá z pěti kapitol. V té první, Ležáky a jejich obyvatelé, jsou představeny osoby za pomoci sčítacích operátů. Ve druhé kapitole Cesta ležáckých a dalších protektorátních dětí do okupovaného Polska je podrobně zmapován pobyt nejen ležáckých dětí po jejich odvlečení. Ty, které byly vybrány na poněmčení, prošly povětšinou několika tábory a dětskými domovy, než se dostaly do pěstounských rodin. Děti označené nacisty jako neschopné poněmčení byly pracovníky průchozího tábora v Lodži předány gestapu. Jejich další osud není dodnes spolehlivě objasněn.

Kapitola Portréty připomíná pětasedmdesát osob svázaných s ležáckou tragédií. Jsou to nejen lidé bydlící v tomto místě, ale i ti, kteří byli příbuzenskými vztahy nebo odbojovou činností spojeni s touto částí Chrudimska. Kořeny ležáckých rodů se rozbíhaly do okolních vesnic, aby se v některých případech v jejich potomcích opět do údolí vrátily. Většina z nich zemřela vedle sebe v jediný den na pardubickém popravišti.

Kapitola Popravy v Pardubicích ve dnech 3. června až 9. července 1942 přibližuje tragické události v areálu Zámečku. Výchozími materiály jsou nacistické dokumenty zpravující o popravách u Larischovy vily, jejichž reprodukce jsou umístěny na konci kapitoly. V poslední části Abecední databáze osob popravených v Pardubicích ve dnech 3. června až 9. července 1942 je abecedně uvedeno 194 obětí exekucí.

V knize vyšly i dosud nepublikované fotografie a dokumenty o cestě ležáckých a dalších protektorátních dětí.

Cena za publikaci: 490,- Kč

Publikaci si můžete objednat přes objednávkový formulář zde.

Informace o knize:

Pevná vazba, 484 stránek
Autoři: Jarmila Doležalová ml., Štěpán Doležal
Název publikace: Osud jménem Ležáky
Vydala: Jarmila Doležalová, 539 57 Včelákov čp. 84, nakladatelství RONADO jako šestou publikaci
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl
Rok vydání: 2017
Náklad: 1000 výtisků
Grafický návrh: Štěpán Doležal, Jarmila Doležalová ml.
Druhé upravené vydání

ISBN 978-80-906356-3-0

Prodejní místa

Knihu distribuuje Kosmas s. r. o., dále ji můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Hlinsko, v Regionálním muzeu v Chrudimi, v Kulturním centru Pardubice – Turistické informační centrum, v Turistickém informačním centru Skuteč a na úřadu městysu Včelákov. Knihu si také můžete zakoupit přímo ve Včelákově, v tom případě prosíme o telefonickou domluvu předem.

Ukázky z knihy Osud jménem Ležáky

Foto z křtu knihy