Kniha Plamínek vlasů

Poezie v dnešní době zažívá revoluční znovuzrození. A právě Plamínek vlasů je kniha pro ty, kdo ho chtějí zažít. Očista od názoru, že číst básně je nuda, přichází v posledních letech celosvětově v podobě internetu a mladých autorů publikujících prostřednictvím sociálních sítí. Instapoezie se stala odrazem dnešní doby, a nejen mezi mladou generací

zaujala výjimečné místo. Jeroným Široký, alias @kuk.s.city, jak zní jeho pseudonym, pod kterým vydává své básně právě na instagramu, se ve své prvotině věnuje celospolečenským tématům a potřebě dospívajícího člověka zorientovat se ve světě a vytvořit si svůj vlastní názor, ale také intimní lyrice. Snaží se spojovat současný trend s klasickou tvorbou a

Plamínek vlasů tak tvoří most mezi dvěma světy.

Jeroným Široký je český debutující básník tvořící převážně na internetu. V současné době studuje maturitní ročník na gymnáziu v Plzni. Věnuje se moderní poezii a její popularizaci mezi mladou generací. Svou tvorbu uveřejňuje na instagramovém účtu @kluk.s.city.

Cena za publikaci: 119 Kč
Publikaci si můžete objednat přes objednávkový formulář.
Při zaslání poštou činí poštovné a balné celkem 50 Kč.

Informace o knize:

Brožovaná, 72 stránek
Autor: Jeroným Široký
Název publikace: Plamínek vlasů
Vydala: Jarmila Doležalová, 539 57 Včelákov čp. 84, nakladatelství RONADO jako jedenáctou publikaci
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl
Rok vydání: 2020
Náklad: 250 výtisků
Text, fotografie: Jeroným Široký
Grafická příprava k tisku, sazba
: Štěpán Doležal
Korektury: Mgr. Marie Korejtková
Vydání první
ISBN 978-80-906356-8-5